Активности током летњег распуста

Током летњег распуста деца су била укључена у активности које су се одвијале 1-2 недељно у играоници Happy land, у прелепом дворишту пуном зеленила опремљено адекватним справама за игру деце. Програм је обухватао вежбе за подстицање развоја грубе и фине моторике,координације,социјализације... и дружења са децом из ширег социјалног окружења. Све је организовано у оквиру пројекта ..Једнаке шансе-једнаке могућности" који ће се наставити и следећих пар месеци са широм лепезом активности у оквиру креативне и музичке радионице, спортских активности, дефектолошких третмана, посетама културно-забавним садржајима и слично.
Posted in Актуелности, Развијамо се, учимо и играмo :).