Јахање на Ергели „Келебија“

У оквиру пројекта "Једнаке шансе, једнаке могућности" деца "Колевке" и деца из Дневног боравка при "Колевци" организовано иду једном недељно на јахање. Tерапијa помоћу коња подразумева облик (ре)хабилитације у којем се користе функционалне вештине јахања, коњски покрет и широк распон метода и техника за остваривање специфичних когнитивних, моторичких, социјалних, емоционалних и бихевиоралних циљева. Нагласак НИЈЕ на тешкоћи већ на способности појединца и развоју нових вештина које ће помоћи побољшању квалитете живота.

Posted in Актуелности, Развијамо се, учимо и играмo :).