Стационар за децу ометену у развоју

Дом је социјално здравствена установа која збрињава децу са сметњама у развоју узраста од 0 до 26 година живота. Дом функционише пуна 24 сата. О деци брине 140 запослених, различитих профила од којих је 80% укључено у непосредан рад да децом. У Дому се спроводи свакодневна превентивна и куративна заштита од стране педијатра, дечијег неуропедијатра, дечијег кардиолога, дечијег психијатра, физијатра, стоматолога. Осим здравствене неге спроводе се мере третмана који обухвата хабилитацију и рехабилитацију, васпитно-образовни рад и адекватни стимулативни и корективно-реедукативни програм рада. Стручни тим Дома чине доктор, правник, социјални радник, психолог, спец.педагог, васпитач.

Дневни боравак „Звездице“

Боравак деце у Дневном боравку је бесплатан. Обезбеђујемо свакодневни превоз, исхрану, негу, групни и индивидуални васпитно-образовни рад, третман психолога и дефектолога-реедукатора, физикални и радни третман по препоруци физијатра, преглед код неуропедијатра и стоматолога.

Више...

Стационар за мајку и дете

Стационар за мајку и дете збрињава труднице и мајке са децом до навршених годину дана живота. У оквиру Стационара обезбеђују се основни егзистенцијални услови и пружа се психо-педагошка подршка и саветодавни рад, као и пружање помоћи у остваривању права из социјалне заштите.

Више...

Прихватна станица

Прихватна станица је краткотрајни смештај (до 7 дана) за децу и омладину до 18 година која се нађу на територији града у скитњи или због близине граничног прелаза у илегалном преласку границе.

Више...

Дневни боравак за одрасла лица

Дневни боравак за умерено и теже ментално недовољно развијена лица изнад 18 година је један од најстаријих боравака на територији Војводине. Налази се у Банијској 65., у парковитом и мирном делу града.

Више

Свака помоћ је добродошла.

Да бисмо нашој деци могли да пружимо више, потребна нам је Ваша помоћ.

АКТУЕЛНОСТИ

Designer Jeans For Men Fashions

Designer Jeans For Men Fashions Men’s suits need to given full attention when selecting. I thought this particular bag purchase was hysterical knowing where essentially comes totally from. I would prefer to feel that he’s most suitable. nike air max 95 While air jordan 5 nike the actual accurate birthday gift for female you have […]

Designer Jeans For Men Fashions

Designer Jeans For Men Fashions It comprises of a dark suit jacket with matching trousers, dress shirt, waistcoat and a tie or cravat. Orlando Cepeda was the most effective man within the National Little league RBI. It boasts getting 26000 acres of any water! nike soldes Whether appeared summer or winter, jeans always stay in […]

Designer Jeans For Men Fashions

Designer Jeans For Men Fashions Carlyle Lake is biggest bank man made lake Illinois has give. CUBS FEELING BETTER: Kerry Wood has his first win, and Mark Prior made a rehab start. ugg pour homme Look at the TV for golf – you’ll be out for a light. nike air max 2014 jordan france nike […]

Designer Jeans For Men Fashions

Designer Jeans For Men Fashions Explore possibilities in Ashley and Mary Kate’s high-fashion line, The Row. You don’t have client expensive handbags, or ones that have been name brand. Somebody who sits from a cubicle and drives a Honda Civic. One among the more popular It Bags is the Chloe Paddington which was produced originally […]

Designer Jeans For Men Fashions

Designer Jeans For Men Fashions For instance, during weekends, you can take advantage of sophisticated and comfortable trolleys. From a humble WWII printed cotton day dress any fine embroidered silk eighteenth century man’s claim. nike air max homme All this week I have broken down who the Rams could select on the inside NFL Create. […]