Стационар за децу ометену у развоју

Дом је социјално здравствена установа која збрињава децу са сметњама у развоју узраста од 0 до 26 година живота. Дом функционише пуна 24 сата. О деци брине 140 запослених, различитих профила од којих је 80% укључено у непосредан рад да децом. У Дому се спроводи свакодневна превентивна и куративна заштита од стране педијатра, дечијег неуропедијатра, дечијег кардиолога, дечијег психијатра, физијатра, стоматолога. Осим здравствене неге спроводе се мере третмана који обухвата хабилитацију и рехабилитацију, васпитно-образовни рад и адекватни стимулативни и корективно-реедукативни програм рада. Стручни тим Дома чине доктор, правник, социјални радник, психолог, спец.педагог, васпитач.

Дневни боравак „Звездице“

Боравак деце у Дневном боравку је бесплатан. Обезбеђујемо свакодневни превоз, исхрану, негу, групни и индивидуални васпитно-образовни рад, третман психолога и дефектолога-реедукатора, физикални и радни третман по препоруци физијатра, преглед код неуропедијатра и стоматолога.

Више...

Стационар за мајку и дете

Стационар за мајку и дете збрињава труднице и мајке са децом до навршених годину дана живота. У оквиру Стационара обезбеђују се основни егзистенцијални услови и пружа се психо-педагошка подршка и саветодавни рад, као и пружање помоћи у остваривању права из социјалне заштите.

Више...

Прихватна станица

Прихватна станица је краткотрајни смештај (до 7 дана) за децу и омладину до 18 година која се нађу на територији града у скитњи или због близине граничног прелаза у илегалном преласку границе.

Више...

Дневни боравак за одрасла лица

Дневни боравак за умерено и теже ментално недовољно развијена лица изнад 18 година је један од најстаријих боравака на територији Војводине. Налази се у Банијској 65., у парковитом и мирном делу града.

Више

Свака помоћ је добродошла.

Да бисмо нашој деци могли да пружимо више, потребна нам је Ваша помоћ.

АКТУЕЛНОСТИ

Designer Jeans For Men Fashions

Designer Jeans For Men Fashions Have been countless varieties of people set up to placed their turn in the beast. Recreate the fun of one’s scene with your personal fashion show. All women love it when guys adore people. 2018 NEW NBA JERSEYS Italian fashion is number one and that goes without saying. No other […]

Designer Jeans For Men Fashions

Designer Jeans For Men Fashions Most of the reasons are along with the fashion. The Rams then got a deal breaker done with louis-Lafayette DE Hall Davis a 5th round purchase. That not even called Fendi in wholesome. air jordan 5 nike With only one week to relocate before baseball’s midsummer „classic,“ we now know […]

Designer Jeans For Men Fashions

Designer Jeans For Men Fashions One such brand is Earnest Sewn Jeans, magnificent comfortable and top quality pants each girls and boys. Brandon Spikes Florida Jersey You don’t have client expensive handbags, or ones that have been name trade name. air jordan pas cher france Who’s got the handbag to beat all handbags? Why are […]

Designer Jeans For Men Fashions

Designer Jeans For Men Fashions Maybe you makes up less rather than the $1,000 how the Prada Ombre usually will set you back! Designer scarves can also be a great choice to truly make an effective first impression on to start dating. nike air jordan 2018 Pouch, purse, handbag. Weight reduction . all words we […]

Designer Jeans For Men Fashions

Designer Jeans For Men Fashions Such is life as a General Manager in the NFL. The summer was focused by several names and since the previous year inside the NHL. People’s own life is full of varied hats. While the actual accurate birthday gift virtually any female, you have to consider their likes and dislikes. […]