I rešeto srce ima

26.09.2014. – Učešće dece iz Doma sa muzičkim programom „I rešeto srce ima“ na Festivalu „Cvet na dlanu“ u organizaciji Doma za decu i lica ometenih razvoju „Nikola Šumenković“ Stamnica.

Sajam Razmene 2014

24.09.2014. – Učešće na Sajmu Razmene 2014, koji se održao u „Crowne Plaza“ u Beogradu, u organizaciji Udruženja stručnjaka za podršku deci i porodici FICE Srbija.