О НАМА

Далеке 1903.године отворено је „Сиротиште“ као облик бриге о деци лишене родитељске бриге. Од 1920.године дом носи назив „Колевка“, име које симболише хуману делатност којом се и данас бавимо.
Од оснивања до данас преко 10.000 малишана је учинило своје прве кораке у овом Дому.
Дом је социјално здравствена установа која збрињава децу са сметњам у развоју узраста од 0 до 26 година живота.
Дом функционише пуна 24 сата. О деци брине 140 запослених, различитих профила од којих је 80% укључено у непосредан рад да децом.
 
У Дому се спроводи свакодневна превентивна и куративна заштита од стране педијатра, дечијег неуропедијатра, дечијег кардиолога, дечијег психијатра, физијатра, стоматолога. Осим здравствене неге спроводе се мере третмана који обухвата хабилитацију и рехабилитацију, васпитно-образовни рад и адекватни стимулативни и корективно-реедукативни програм рада. Стручни тим Дома чине лекар, правник, социјални радник, психолог, спец.педагог, васпитач. За стручни рад са децом ометеном у развоју постоје два савремено опремљена кабинета за рану стимулацију психомоторног развоја: креативна радионица и сензорна соба.
 
Дом има амбуланту и сопствену приручну апотеку као и физикални кабинет за рану хабилитацију и рехабилитацију деце.
За децу су обезбеђени апсолутни хигијенски услови живљења, што подразумева континуирано мењање личног веша и креветнине.У кухињи се дневно припреми по пет оброка по детету, од којих три главна и две ужине по нутриционистичком савету.
 
У дворишту Дома користе се два дечија игралишта, а посебно је опремљена играоница за свакодневни боравак деце као и радосне сусрете са другом децом где се слави рођендан, слуша музику, спроводе слободне активности.
Капацитет Дома је 160+10, Дневни боравак 25, Стационар за мајку и дете 10 и Прихватна станица 20. Дом „Колевка“ збрињава децу из Републике Србије, Републике Црне Горе и Републике Босне и Херцеговине.
 
Под окриљем Дома је отворен и Дневни боравак за децу вишеструко ометену у развоју од 2-18 година за потребе деце са подручја града Суботице. Услуге користи 25 деце по упуту Развојног саветовалишта Дома здравља Суботице. Децу довозимо и одвозимо споственим превозом, а услуге плаћа локална заједница. Дневни боравак пружа подршку и саветодаван рад родитељима деце, а деци дружење и стимулацију развоја. Зависно од тежине психофизичког оштећења деца се након одређеног времена из Дневног боравка укључују у редовне или специјалне васпитно-образовне установе.
 
Дом пружа услуге Прихватне станице за децу и омладину до 18 година која се нађу на територији града у скитњи или због близине граничног прелаза у илегалном преласку границе, као и услугу Стационара за мајку и дете – смештај трудница и мајки са децом до навршених годину дана живота.
 

Кадровска структура  на дан  29.03.2024.