Креативна радионица

Креативна радионица је осмишљена као вид надградње у раду са децом.

У радионици рад је се одвија у неколико мањих група (4-6 деце) у форми игре, према утврђеном плану и програму са индивидуалним приступом сваком детету. Групу чине деца од 4 до 13 година, вишеструко ометена. Осмишљено је тако да деца путем различитих активности (музичких, ликовних, говорних, телесних) осете задовољство стварања и слободу изражавања себе.

У оквиру радионице перманентно се припрема музички програм, који се изводи приликом различитих посета и сусрета у оквиру Дома, као и наступима на разним културним манифестацијама ван Установе.

Свака помоћ је добродошла.

Да бисмо нашој деци могли да пружимо више, потребни сте нам Ви.