КОНТАКТ

Адреса и телефони

Јаше Игњатовића 6, Суботица
Централа: +381(0)24/552-468
+381(0)24/552-335
Директор: +381(0)24/554-520
Амбуланта: +381(0)24/546-607
Рачуновод.: +381(0)24/551-215
Факс: +381(0)24/552-560
email:kolevka@mts.rs

Подаци о установи

МАТИЧНИ БРОЈ:08009317
ПИБ:100958662

Уплатни рачун Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – за уплате сродника:
ТЕКУЋИ РАЧУН:

840-31218845-03

Са обавезним позивом на број:

97 9400168040174512900

Уплатни рачун за донације:

840-29550845-64

Са обавезним позивом на број:

97 4200168080174412100

Уплатни рачун за РФЗО:

840-31218845-03

Са обавезним позивом на број:

97 4100168040378111100

Управа дома

 Директор: Стојан Соковић – direktor@domkolevka.rs
Правник: Игор Мандић – pravnik@domkolevka.rs
Шеф рачуноводства: Невена Денчић – racunovodstvo@domkolevka.rs
Доктор: – doktor@domkolevka.rs
Координатор стручног рада: Владанка Павловић – spec.pedagog@domkolevka.rs
Сoц.радник: Aлександра Дакић – soc.radnik@domkolevka.rs
Психолог: Јелена Опачић psiholog@domkolevka.rs
Главна сестра: Марија Трифунов – glavna.sestra@domkolevka.rs

Posalji