Прихватна станица

Прихватна станица је краткотрајни смештај (до 7 дана) за децу и омладину до 18 година која се нађу на територији града у скитњи или због близине граничног прелаза у илегалном преласку границе. Услуге Прихватне станице су пружање и задовољавање основних егзистенцијалних потреба лица која се нађу у стању социјалне потребе, утврђивање идентитета и сарадња са Центром за социјални рад и органима полиције у циљу што бржег повратка лица у примарну средину или евентуалног изналажења другог облика заштита.

Свака помоћ је добродошла.

Да бисмо нашој деци могли да пружимо више, потребни сте нам Ви.