Дневни боравак

Дневни боравак при „Колевци“ постоји већ девет година и ради са децом која су вишеструко ометена или заостају у психомоторном развоју, узраста од 2-18 година. Боравак деце у Дневном боравку је бесплатан. Обезбеђујемо свакодневни превоз, исхрану, негу, групни и индивидуални васпитно-образовни рад који се одвија двојезично (на српском и мађарском језику), третман психолога и дефектолога-реедукатора, физикални и радни третман по препоруци физијатра, преглед код неуропедијатра и стоматолога. Организујемо различите активности: одласке на излете, манифестације, посете ЗОО врту на Палићу… Иако, Дневни боравак функционише у оквиру Дома за децу ометену у развоју „Колевка“, он је финансиран из средстава локалне самоуправе и то за 25 корисника. Упућивање деце се врши на предлог стручњака из Развојног саветовалишта и лекера-педијатра. Осим тога заинтересовани родитељи се могу јавити особљу Дневног боравка.
Kontakti:
Данијела Андрашић-координатор Дневног боравка 064/847 30 61
Aлександра Дакић-социјални радник 063/108 93 09

Свака помоћ је добродошла.

Да бисмо нашој деци могли да пружимо више, потребни сте нам Ви.