Васпитно-образовни рад

Васпитно-образовни рад спроводе васпитачи који раде у малим групама деце сличних способности.

Основни принцип по којем радимо јесте прилагођавање сваком детету понаособ, поштовање њихове индивидуалности и уникатних потенцијала.

Активности у склопу васпитно-образовног рада

Развој психомоторике

Музичко-ритмичке активности

Спортске активности

Ликовне активности

Радно-окупационе активности

Игре по слободном избору

Упознавање околине – природне и друштвене средине

Језичке активности – вештине комуникације

Развој вештина самопослуживања

Циљеви васпитно-образовног рада

Главни циљ

  • Учинити децу што самосталнијим у свакодневним активностима. То се постиже ако је дете срећно и задовољно.

Учествовање на разним манифестацијама

  • Учествујемо на разним културним и друштвеним манифестацијама, спортским такмичењима, организујемо излете и шетње током читаве године.

Социјализација и интеграција

  • У циљу социјализације и интеграције корисника у ширу друштвену заједницу, уписујемо децу у предшколске установе и школе. 

Обележавање важних датума

  • У оквиру дома обележавају се сви важни датуми, празници, јубилеји, као и дечији рођендани.

Постани волонтер

Позивамо те да постанеш део нашег тима и делиш своје време, љубав и вештине са онима којима је то најпотребније. Буди промена у животу деце са посебним потребама. Постани волонтер и допринеси светлој будућности заједно са нама.

 

Придружи нам се

План рада

План рада креира се на основу дететових очуваних потенцијала, личних особина и склоности. Заједнички ревидирамо планове на сваких 6 месеци.

Рад нашег тима

Приступамо раду тимски, циљеве постављају васпитачи са стручним радницима и медицинским особљем појединачно за свако дете, сви чланови тима континуирано прате дететов напредак