КОНТАКТ

Адреса и телефони

Јаше Игњатовића 6, Суботица
Централа: +381(0)24/552-468
+381(0)24/552-335
Директор: +381(0)24/554-520
Амбуланта: +381(0)24/546-607
Рачуновод.: +381(0)24/551-215
Факс: +381(0)24/552-560
email:kolevka@mts.rs

Подаци о установи

МАТИЧНИ БРОЈ:08009317
ПИБ:100958662
ТЕКУЋИ РАЧУН:840-109667-54

Управа дома

Директор: Ненад Козомора – direktor@domkolevka.rs
Правник: Игор Мандић – pravnik@domkolevka.rs
Шеф рачуноводства: Јелена Вујовић – racunovodstvo@domkolevka.rs
Доктор: – doktor@domkolevka.rs
Координатор стручног рада: Владанка Павловић – spec.pedagog@domkolevka.rs
Координатор Дневног боравка: Данијела Андрашић
Сoц.радник: Aлександра Дакић – soc.radnik@domkolevka.rs
Психолог: Маја Гвозденовић – psiholog@domkolevka.rs
Главна сестра: Марија Трифунов – glavna.sestra@domkolevka.rs
Шеф техничке службе: Стојан Соковић

Posalji