Хабилитација

Хабилитација у нашој установи функционише од 2002.године. Хабилитација подразумева стимулацију и развијање функционалних способности по правилним шемама образаца кроз кинези, радну и физикалну терапију.
У кинези и радној терапији користе се неуроразвојни и окупациони приступи. Физикална терапија располаже са: хидро тх, ласеро тх, галванском и експоненцијалном струјом, биоптрон лампом.
Циљ терапије је развијање функционалних способности које омогућавају детету максималну независност у активностима свакодневног живота у различитим окружењима уз минимална ограничења.
Наш мото је „ИГРА“ јер је она основни стимулатор и покретачка снага свесног и самосталног извођења покрета који пружа задовољство и даје резултате у правцу што правилнијег психофизичког сазревања детета.

У оквиру Дома постоји и сноезелен соба која подразумева одабране надражаје, понуђене у пријатном окружењу у којем се омогућава стимулација чула и стицање искуства уз помоћ светла, мириса, звукова и додира. Корисници сноезелен собе су особе тежим и тешким интелектуалним тешкоћама, телесним и психичким тешкоћама, деци склоним самоповређивању, са проблемима пажње, са елементима хиперактивности у понашању, са сензорним оштећењима.
Принцип рада је да се кориснику да довољно слободног простора и времена, тако да он сам проналази надражаје који су му пријатни и омогућавају му да се добро осећа.

У кабинету раде један виши физиотерапеут, један виши радни терапеут и два физиотерапеутска техничара.