Здравствена служба и служба здравствене неге

Задаци у области здравствене заштите и неге обухватају:

 • спровођење лечења и неге оболелих
 • праћење здравственог стања и развоја деце
 • рад на откривању, спречавању и сузбијању заразних болести
 • стална сарадња са здравственим службама ради спровођења и унапређења здравствене заштите
 • вођење потребне здравствене евиденције и документације

Превентивни рад у здравственој заштити одвија се од пријема детета у Установу, независно од старости детета, па све до напуштања Дома. Превентивни рад подразумева:

 • адекватну исхрану
 • превенција рахитиса давањем Д витамина
 • превенција анемије систематским контролама крвне слике и по потреби додавање препарата гвожђа у исхрану
 • континуирано праћење раста и развоја деце-систематски прегледи педијатра
 • систематска имунизација деце против заразних обољења која су законом прописана на територији Републике Србије
 • рано откривање развојног поремећаја кукова
 • стоматолошки прегледи све деце и потребне интервенције

ОРГАНИЗАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ

Деца су распоређена у боравке на три одељења, сваки дечији боравак има од 9 до 12 деце са којима раде две сталне сестре. На тај начин се задовољава принцип сталности у раду, и тако се пружа могућност деци да се афективно вежу за одређене особе. У могућности смо да 24 сата пружимо лечење деце у обиму блиском хоспиталном. У Дому имамо апотеку снабдевену свим медикаментима потебним за лечење деце. У Дому функционише и боравак са полуинтензивном негом, где су смештена деца са најтежим обољењима. За свако дете воде се дневници у којима се прати количина узетих оброка, спроведена терапија, витални знаци. Свако дете има свој здравствени картон, картон вакцинације, зубни картон, индивидуални лист праћења. Сестре воде протокол дневне и ноћне терапије, посета и примопредаје дужности.

Лекари укључени у здравствену службу су: два педијатра, педијатар имунолог-алерголог, неуропедијатар, дечији кардиолог, физијатар, дечији психијатар, стоматолог.