Васпитно-образовни рад

Основни принцип који се мора уважити у васпитно-образовном раду са децом вишеструко ометеном у развоју, различитог узраста и менталних способности јесу индивидуални приступ сваком детету. У зависности од степена и природе ометености јављају се велике индивидуалне разлике. План и програм рада се прилагођава појединцу у зависности од његових очуваних потенцијала, личних особина и склоности. На основу опсервације формирају се групе по менталним способностима и степену физичког хендикепа и узраста. По тој процени у две групе у којој борави по 12 деце ради по један васпитач, а једна васпитачица води Креативну радионицу која је осмишљена као вид надоградње у раду са децом.

Главни циљ васпитно-образовног програма је да децу учини што самосталнијим и способнијим за живот. То се постиже ако је дете срећно и задовљно.

У васпитно-образовном раду се спроводе следеће активности: игре по слободном избору, самопослуживање, моторичке активности-развој психомоторике, музичко-ритмичке активности, ликовне активности, језичке активности-вештина комуникације, узпознавање околине-природне и друштвене средине, физичке активности, радне активности, слобоне активности.

У васпитно-образовном раду код деце одређених интелектуалних способности користе се елементи Монтесори програма.

У циљу социјализације и интеграцију деце у ширу друшвену заједницу врши се упис у предшколске установе, инклузивне групе и школе.
Организујемо различите активности за децу: спортска такмичења, посете различитим културним и друштвеним манифестацијама, терапеутско јахање, пливање, забавни садржаји, излети, шетње, одласци у ЗОО врт.

Због деце која нису способна из здравствених разлога да напусте установу ораганизујемо дечије представе, различите посете деце из школа и студената који током школске године обављају стручну праксу у васпитним групама, дружење волонтера и различитих друштвених и цивилних организација ради развијања и очувања традиционалних и верских вредности поводом Ускршњих, Божићних и Новогодишњих празника.

Свака помоћ је добродошла.

Да бисмо нашој деци могли да пружимо више, потребни сте нам Ви.