The efficiency you should maintain

Ogrejalo nas je novembarsko sunce u četvrtak, 06.11.2014.god., privremeno smo preselili Dnevni boravak u druge prostorije, da bi bili svedoci proširenja i adaptacije starog objekta koji je bio skučen i sa neadekvatnim sanitarnim čvorom. Radovi na objektu su početi 10-og novembra. Prilažemo slike sa selidbe gde su svesrdno pomagala i deca, osim toga uspeli smo […]